Built with Berta

  1. Latvijas Golfa Federācija

  2. "A photographer with one lens is like a golf player with one golf club ..."

  3. Šeit publicētas fotogrāfijas ar mērķi parādīt Latvijas golfa spēlētājus un notikumus. Tie var būt turnīri, kas notikuši Latvijā, bet tās var būt arī sacensības ārzemēs, kurās piedalījušies Latvijas golferi.

    Ja Jūs vēlaties, lai Jūsu organizētais vai atbalstītais golfa turnīrs tiktu iemūžināts (sabildēts) līdzīgā veidā, droši sūtiet ziņu, jautājiet: 


it's time to create
some sections